Flat Preloader Icon

Bytový dům se záměrem pomáhat

Bytový dům s bezbariérovými byty upravený pro osoby se sníženou schopností pohybu a pečovat o sebe. Dům se sociální službou osobní asistence. Návrh stavby se svým tvarem přizpůsobil hmotě původních chlévů a stodoly, respektuje původní uspořádání dvora a celkové pojetí souboru staveb malé venkovské usedlosti. Nyní je moderní budovou schopnou plnit funkci bydlení osob s omezením pohybu i zázemí firmy poskytující sociální péči.

Konstrukce navržena v kombinace zdiva z keramických tvárnic se stropy ze železobetonových dutinových panelů, konstrukce podkroví z masivního dřeva. Zateplená fasáda je v kombinaci omítky a modřínových prken.

Archites: architektonický návrh, projekt pro stavební řízení, prováděcí projekt, technický dozor stavebníka