Flat Preloader Icon

Jeviště venkovního amfiteátru

Stavba v CHKO Český ráj u paty kulturní památky středověkého hradu vyžaduje citlivý přístup. Přáním obce je zvětšit prostorově nedostačující původní jeviště pro možnost účinkování početnějších hudebních souborů. Na druhé straně je zde obava Správy CHKO ze vzniku monstra vizuelně narušujícího pohled na hrad. Návrh směřuje k pohledově minimálnímu nárůstu hmoty celé stavby, subtilní konstrukci a nenápadné hmotě šaten a zázemí při současné splnění požadavku zvětšení plochy jeviště i zázemí. V prvním návrhu vychází konstrukce z lepeného dřeva příliš masivní. Proto ve druhém návrhu sáhneme k oceli, jenž umožní při větších rozponech menší dimenze prvků. Zázemí účinkujících jsme „schovali“ do dvou bočních přízemních křídel. Výsledkem je stavba nepřesahující výškou stavbu původní, ani porost blízké vegetace a nerušící tak pohledy na hrad. Zároveň poskytuje dostatečný prostor i k produkci větších ancáblů.

Archites: architektonický návrh, konstrukční řešení, projekt pro stavební řízení, inženýring, technický dozor stavebníka při realizaci; spolupráce: RESKOM