Flat Preloader Icon

Komunitní centrum u rybníka

Dle studie jsme zhotovili návrh konstrukce stavby s řadou lomených rámů z masivního lepeného dřeva. Fasáda stavby je tvořena z části posuvnými stěnami s dřevěnou treláží, z části dřevěnou fasádou se shodnou treláží přecházející do venkovního hlediště.

Archites: projekt pro stavební řízení, konstrukční návrh + prováděcí projekt; spolupráce: IUCH