Flat Preloader Icon

Obecní úřad pod lípou

Návrh budovy obecního úřadu vychází hlavní hmotou z tradiční venkovské architektury – obdélný půdorys přízemní stavby se sedlovou střechou. K domu přiléhá přízemní pultová přístavba jako technické zázemí údržby obce. Vnější vzhled je řešen v jednoduchém, modernějším slohu. V návrhu dispozice je kladen důraz na funkčnost, přehlednost a snadnou orientaci. 

Návštěvníka uvítá bohatě prosvětlená vstupní hala, ze které lze vejít do kanceláří úřadu na jedné straně a do víceúčelového sálu pro jednání i kulturní akce a zároveň sloužící jako obecní knihovna na straně druhé. V podkroví se nachází archiv propojený malým nákladním výtahem s kancelářemi a klubovna místních zájmových spolků. V přístavbě bude zázemí správy a údržby obecního majetku – dvě garáže, jedna s menší dílnou.

Konstrukce navržena v kombinace zdiva z keramických tvárnic se stropy ze železobetonových dutinových panelů, konstrukce podkroví z masivního dřeva. Zateplená fasáda je v kombinaci omítky a modřínových prken.

Archites: architektonický návrh