Flat Preloader Icon

Oprava zřícené hradní zdi

Na zámku Hrubá Skála jsme řešili opravu zřícené zdi hradního příkopu, opravy přístupových mostů formou výškových kamenických prací a výškové práce očištění skalního masivu, na kterém zámek stojí.

V přípravné fázi byly provedeny stavebně technické a geotechnické průzkumy a zjištěna příčina sesuvu části hradní zdi výšky 7m. Prvotní příčinou zřícení bylo zvýšení množství vody prosakující z nádvoří do zemního tělesa za opěrnou zdí. Vlivem provozu aut a jejich parkováním u zdi hradního příkopu došlo k sedání vrchních vrstev a tím ke změně sklonu roviny nádvoří v tomto místě. Dešťová voda poté namísto aby od zdi rychle odtekla do kanalizačních vpustí se zde naopak hromadila a prosakovala do podloží, čímž negativně ovlivnila soudržnost podložních hlinito-písčitých vrstev a stabilitu paty zdi do té míry, až opěrná zeď nevydržela boční tlak zemního tělesa a sesunula se do hradního příkopu.

V návrhu nové konstrukce se jako použitelná varianta jevila forma železobetonového nosného monolitu obloženého z líce subtilními deskami z pískovcových kvádrů, ve výsledku imitující kamennou zeď. I přesto, že památkový ústav nebyl proti takovému řešení, přišla nám železobetonová opěrná stěna jako nepatřičná invaze moderní technologie v prostředí historické památky. Hledali jsme tedy další řešení. Ve druhé variantě jsme nechali spočítat statiku zdi z pískovcových kvádrů, tedy přímou obdobu toho, co zde naši předci postavili a co zde po staletí fungovalo. Původní zeď měla v patě šířku přibližně 1,3m, dle nového návrhu vycházela šíře přes 4m, což pro množství materiálu a prostorové nároky  nebylo možné v prostoru nádvoří realizovat. Dostávali jsme se do slepé uličky. Až nám spolupracující statik navrhl variantu zpevnění pískového zemního tělesa systémem geomříží se štěrkovým zásypem. Výpočty v tomto případě došly k uspokojivé dimenzi nové zdi z masivních pískovcových bloků, velmi podobné původnímu historickému provedení. Zvýšené zatížení provozem pomáhá přenášet vnitřní stabilizační systém vložený do zemního tělesa. V neposlední řadě bylo provedeno důkladné oddrenážování po výšce i v patě nové zdi.

Na zámku jsme dále ve spolupráci s profesionálními výškaři prováděli výškové kamenické práce – opravy přístupových mostů a výškové práce odstranění porostu ze skalního masivu.

Archites: konstrukční řešení, vedení stavby, výškové práce; spolupráce: Singing Rock