Flat Preloader Icon

Slamák ve stodole

Do části prostorné hrázděné stodoly jsme navrhli a zrealizovali vestavbu slaměného domu. Prostor stodoly nabídl velkorysé pojetí obývacího pokoje se stropem otevřeným do krovu a velkými akumulačními kamny s výměníkem a kobkou na ležení. Vnitřní i venkovní omítky stěn z balíků lisované slámy jsou hliněné. Střešní tepelná izolace je řešena nadkrokevním způsobem, kdy jsme nad stávající krov vložili na sebe dvě vrstvy balíků slámy do nové příhradové konstrukce, nesoucí novou střešní krytinu.

Archites: architektonický návrh, projekt pro stavební řízení, realizace